دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 10.0.3 - iOS 10.0.3

دانلود آی او اس 10.0.3 - iOS 10.0.3

دانلود iOS 10.0.3

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 10.0.3
(14A551)
2.43 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 10.0.3
(14A551)
2.43 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 10.0.3
(14A551)
2.27 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 10.0.3
(14A551)
2.27 GB