دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 10.3.1 - iOS 10.3.1

دانلود آی او اس 10.3.1 - iOS 10.3.1

دانلود iOS 10.3.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 10.3.1
(14E304)
2.55 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 10.3.1
(14E304)
2.55 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 10.3.1
(14E304)
2.38 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 10.3.1
(14E304)
2.38 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 10.3.1
(14E304)
2.33 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 10.3.1
(14E304)
2.57 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 10.3.1
(14E304)
2.41 GB
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 10.3.1
(14E304)
2.41 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 10.3.1
(14E304)
2.57 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 10.3.1
(14E304)
2.33 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 10.3.1
(14E304)
2.33 GB
iPhone 5c (Global)
iPhone5,4
iOS 10.3.1
(14E304)
1.83 GB
iPhone 5c (GSM)
iPhone5,3
iOS 10.3.1
(14E304)
1.83 GB
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 10.3.1
(14E304)
1.83 GB
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 10.3.1
(14E304)
2.12 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 10.3.1
(14E304)
2.32 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 10.3.1
(14E304)
2.32 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 10.3.1
(14E304)
2.26 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 10.3.1
(14E304)
2.26 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 10.3.1
(14E304)
2.34 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 10.3.1
(14E304)
2.34 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 10.3.1
(14E304)
2.34 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 10.3.1
(14E304)
2.34 GB
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 10.3.1
(14E304)
2.34 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 10.3.1
(14E304)
2.34 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 10.3.1
(14E304)
2.34 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 10.3.1
(14E304)
2.24 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 10.3.1
(14E304)
2.24 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 10.3.1
(14E304)
2.24 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 10.3.1
(14E304)
2.24 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 10.3.1
(14E304)
2.24 GB
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 10.3.1
(14E304)
2.24 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 10.3.1
(14E304)
2.24 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 10.3.1
(14E304)
2.24 GB
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 10.3.1
(14E304)
1.76 GB
iPad 4 (Global)
iPad3,6
iOS 10.3.1
(14E304)
1.76 GB
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 10.3.1
(14E304)
1.76 GB