دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 10.3.4 - iOS 10.3.4

دانلود آی او اس 10.3.4 - iOS 10.3.4

دانلود iOS 10.3.4

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 10.3.4
(14G61)
1.86 GB
iPhone 5 (GSM)
iPhone5,1
iOS 10.3.4
(14G61)
1.86 GB
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 10.3.4
(14G61)
1.79 GB
iPad 4 (Global)
iPad3,6
iOS 10.3.4
(14G61)
1.79 GB
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 10.3.4
(14G61)
1.79 GB