دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 11.1.0 - iOS 11.1.0

دانلود آی او اس 11.1.0 - iOS 11.1.0

دانلود iOS 11.1.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 11.1.0
(15B93)
2.70 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 11.1.0
(15B93)
2.70 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 11.1.0
(15B93)
2.61 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 11.1.0
(15B93)
2.61 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 11.1.0
(15B93)
2.47 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 11.1.0
(15B93)
2.47 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 11.1.0
(15B93)
2.63 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 11.1.0
(15B93)
2.63 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 11.1.0
(15B93)
2.49 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 11.1.0
(15B93)
2.49 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 11.1.0
(15B93)
2.48 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 11.1.0
(15B93)
2.66 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 11.1.0
(15B93)
2.52 GB
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 11.1.0
(15B93)
2.52 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 11.1.0
(15B93)
2.66 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 11.1.0
(15B93)
2.48 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 11.1.0
(15B93)
2.48 GB
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 11.1.0
(15B93)
2.24 GB
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 11.1.0
(15B93)
2.53 GB
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 11.1.0
(15B93)
2.53 GB
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 11.1.0
(15B93)
2.53 GB
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 11.1.0
(15B93)
2.53 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 11.1.0
(15B93)
2.39 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 11.1.0
(15B93)
2.39 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 11.1.0
(15B93)
2.33 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 11.1.0
(15B93)
2.33 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 11.1.0
(15B93)
2.44 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 11.1.0
(15B93)
2.44 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 11.1.0
(15B93)
2.44 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 11.1.0
(15B93)
2.44 GB
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 11.1.0
(15B93)
2.44 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 11.1.0
(15B93)
2.44 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 11.1.0
(15B93)
2.44 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 11.1.0
(15B93)
2.33 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 11.1.0
(15B93)
2.33 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 11.1.0
(15B93)
2.33 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 11.1.0
(15B93)
2.33 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 11.1.0
(15B93)
2.33 GB
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 11.1.0
(15B93)
2.33 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 11.1.0
(15B93)
2.34 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 11.1.0
(15B93)
2.34 GB