دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 11.4.1 - iOS 11.4.1

دانلود آی او اس 11.4.1 - iOS 11.4.1

دانلود iOS 11.4.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.77 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.77 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.86 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.86 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.71 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.71 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.86 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.86 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.71 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.71 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.54 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.73 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.58 GB
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.58 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.73 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.54 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.54 GB
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.31 GB
iPad 6 (Cellular)
iPad7,6
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.49 GB
iPad 6 (WiFi)
iPad7,5
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.49 GB
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.59 GB
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.59 GB
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.59 GB
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.59 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.46 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.46 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.40 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.40 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.49 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.49 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.49 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.49 GB
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.49 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.49 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.49 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.40 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.40 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.40 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.40 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.40 GB
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.40 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.50 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 11.4.1
(15G77 )
2.50 GB