دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 12.0.0 - iOS 12.0.0

دانلود آی او اس 12.0.0 - iOS 12.0.0

دانلود iOS 12.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone XR
iPhone11,8
iOS 12.0.0
(36A366 )
3.14 GB
iPhone XS Max (China)
iPhone11,6
iOS 12.0.0
(35A366 )
3.32 GB
iPhone XS Max
iPhone11,4
iOS 12.0.0
(34A366 )
3.32 GB
iPhone XS
iPhone11,2
iOS 12.0.0
(33A366 )
3.39 GB
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 12.0.0
(32A366 )
3.33 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 12.0.0
(31A366 )
3.33 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 12.0.0
(30A366 )
3.24 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 12.0.0
(29A366 )
3.24 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 12.0.0
(28A366 )
3.10 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 12.0.0
(27A366 )
3.10 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 12.0.0
(26A366 )
3.24 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 12.0.0
(25A366 )
3.24 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 12.0.0
(24A366 )
3.10 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 12.0.0
(23A366 )
3.10 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 12.0.0
(22A366 )
2.85 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 12.0.0
(21A366 )
3.04 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 12.0.0
(20A366 )
2.88 GB
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 12.0.0
(19A366 )
2.88 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 12.0.0
(18A366 )
3.04 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 12.0.0
(17A366 )
2.85 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 12.0.0
(16A366 )
2.85 GB
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 12.0.0
(61A366 )
2.57 GB
iPad 6 (Cellular)
iPad7,6
iOS 12.0.0
(61A366 )
2.85 GB
iPad 6 (WiFi)
iPad7,5
iOS 12.0.0
(60A366 )
2.85 GB
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 12.0.0
(59A366 )
2.91 GB
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 12.0.0
(58A366 )
2.91 GB
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 12.0.0
(57A366 )
2.91 GB
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 12.0.0
(56A366 )
2.91 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 12.0.0
(55A366 )
2.74 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 12.0.0
(54A366 )
2.74 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 12.0.0
(53A366 )
2.70 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 12.0.0
(52A366 )
2.70 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 12.0.0
(51A366 )
2.77 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 12.0.0
(50A366 )
2.77 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 12.0.0
(49A366 )
2.77 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 12.0.0
(48A366 )
2.77 GB
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 12.0.0
(47A366 )
2.77 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 12.0.0
(46A366 )
2.77 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 12.0.0
(45A366 )
2.77 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 12.0.0
(44A366 )
2.68 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 12.0.0
(43A366 )
2.68 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 12.0.0
(42A366 )
2.68 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 12.0.0
(41A366 )
2.68 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 12.0.0
(40A366 )
2.68 GB
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 12.0.0
(39A366 )
2.68 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 12.0.0
(38A366 )
2.85 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 12.0.0
(37A366 )
2.85 GB