دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 12.0.1 - iOS 12.0.1

دانلود آی او اس 12.0.1 - iOS 12.0.1

دانلود iOS 12.0.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone XR
iPhone11,8
iOS 12.0.1
(16A405)
3.13 گیگابایت
iPhone XS Max (China)
iPhone11,6
iOS 12.0.1
(16A405)
3.32 گیگابایت
iPhone XS Max
iPhone11,4
iOS 12.0.1
(16A405)
3.32 گیگابایت
iPhone XS
iPhone11,2
iOS 12.0.1
(16A405)
3.39 گیگابایت
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 12.0.1
(16A404)
3.33 گیگابایت
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 12.0.1
(16A404)
3.33 گیگابایت
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 12.0.1
(16A404)
3.25 گیگابایت
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 12.0.1
(16A404)
3.25 گیگابایت
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 12.0.1
(16A404)
3.10 گیگابایت
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 12.0.1
(16A404)
3.10 گیگابایت
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 12.0.1
(16A404)
3.25 گیگابایت
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 12.0.1
(16A404)
3.25 گیگابایت
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 12.0.1
(16A404)
3.10 گیگابایت
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 12.0.1
(16A404)
3.10 گیگابایت
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 12.0.1
(16A404)
2.86 گیگابایت
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 12.0.1
(16A404)
3.04 گیگابایت
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 12.0.1
(16A404)
2.89 گیگابایت
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 12.0.1
(16A404)
2.89 گیگابایت
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 12.0.1
(16A404)
3.04 گیگابایت
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 12.0.1
(16A404)
2.86 گیگابایت
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 12.0.1
(16A404)
2.86 گیگابایت
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 12.0.1
(16A404)
2.57 گیگابایت
iPad 6 (Cellular)
iPad7,6
iOS 12.0.1
(16A404)
2.84 گیگابایت
iPad 6 (WiFi)
iPad7,5
iOS 12.0.1
(16A404)
2.84 گیگابایت
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 12.0.1
(16A404)
2.91 گیگابایت
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 12.0.1
(16A404)
2.91 گیگابایت
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 12.0.1
(16A404)
2.91 گیگابایت
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 12.0.1
(16A404)
2.91 گیگابایت
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 12.0.1
(16A404)
2.74 گیگابایت
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 12.0.1
(16A404)
2.74 گیگابایت
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 12.0.1
(16A404)
2.70 گیگابایت
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 12.0.1
(16A404)
2.70 گیگابایت
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 12.0.1
(16A404)
2.78 گیگابایت
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 12.0.1
(16A404)
2.78 گیگابایت
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 12.0.1
(16A404)
2.78 گیگابایت
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 12.0.1
(16A404)
2.78 گیگابایت
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 12.0.1
(16A404)
2.78 گیگابایت
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 12.0.1
(16A404)
2.78 گیگابایت
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 12.0.1
(16A404)
2.78 گیگابایت
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 12.0.1
(16A404)
2.68 گیگابایت
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 12.0.1
(16A404)
2.68 گیگابایت
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 12.0.1
(16A404)
2.68 گیگابایت
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 12.0.1
(16A404)
2.68 گیگابایت
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 12.0.1
(16A404)
2.68 گیگابایت
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 12.0.1
(16A404)
2.68 گیگابایت
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 12.0.1
(16A404)
2.84 گیگابایت
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 12.0.1
(16A404)
2.84 گیگابایت