دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 12.1.2 - iOS 12.1.2

دانلود آی او اس 12.1.2 - iOS 12.1.2

دانلود iOS 12.1.2

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone XR
iPhone11,8
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.16 GB
iPhone XS Max (China)
iPhone11,6
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.33 GB
iPhone XS Max
iPhone11,4
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.33 GB
iPhone XS
iPhone11,2
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.37 GB
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.32 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.32 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.27 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.27 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.12 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.12 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.27 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.27 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.12 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.12 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 12.1.2
(16C104 )
2.86 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.03 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 12.1.2
(16C104 )
2.90 GB
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 12.1.2
(16C104 )
2.90 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 12.1.2
(16C104 )
3.03 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 12.1.2
(16C104 )
2.86 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 12.1.2
(16C104 )
2.86 GB