دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 12.2.0 - iOS 12.2.0

دانلود آی او اس 12.2.0 - iOS 12.2.0

دانلود iOS 12.2.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone XR
iPhone11,8
iOS 12.2.0
(16E277)
3.20 GB
iPhone XS Max (China)
iPhone11,6
iOS 12.2.0
(16E277)
3.36 GB
iPhone XS Max
iPhone11,4
iOS 12.2.0
(16E277)
3.36 GB
iPhone XS
iPhone11,2
iOS 12.2.0
(16E277)
3.40 GB
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 12.2.0
(16E277)
3.33 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 12.2.0
(16E277)
3.33 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 12.2.0
(16E277)
3.27 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 12.2.0
(16E277)
3.27 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 12.2.0
(16E277)
3.14 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 12.2.0
(16E277)
3.14 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 12.2.0
(16E277)
3.27 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 12.2.0
(16E277)
3.27 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 12.2.0
(16E277)
3.14 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 12.2.0
(16E277)
3.14 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 12.2.0
(16E277)
2.87 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 12.2.0
(16E277)
3.07 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 12.2.0
(16E277)
2.92 GB
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 12.2.0
(16E277)
2.92 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 12.2.0
(16E277)
3.07 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 12.2.0
(16E277)
2.87 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 12.2.0
(16E277)
2.87 GB
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 12.2.0
(16E277)
2.58 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,6
iOS 12.2.0
(16E277)
3.49 GB
iPad pro 3 12.9 inch (WiFi)
iPad8,5
iOS 12.2.0
(16E277)
3.49 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,8
iOS 12.2.0
(16E277)
3.49 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular)
iPad8,7
iOS 12.2.0
(16E277)
3.49 GB
iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,2
iOS 12.2.0
(16E277)
3.49 GB
iPad pro 3 11 inch (WiFi)
iPad8,1
iOS 12.2.0
(16E277)
3.49 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,4
iOS 12.2.0
(16E277)
3.49 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular)
iPad8,3
iOS 12.2.0
(16E277)
3.49 GB
iPad 6 (Cellular)
iPad7,6
iOS 12.2.0
(16E277)
2.87 GB
iPad 6 (WiFi)
iPad7,5
iOS 12.2.0
(16E277)
2.87 GB
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 12.2.0
(16E277)
3.00 GB
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 12.2.0
(16E277)
3.00 GB
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 12.2.0
(16E277)
3.00 GB
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 12.2.0
(16E277)
3.00 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 12.2.0
(16E277)
2.83 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 12.2.0
(16E277)
2.83 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 12.2.0
(16E277)
2.72 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 12.2.0
(16E277)
2.72 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 12.2.0
(16E277)
2.80 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 12.2.0
(16E277)
2.80 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 12.2.0
(16E277)
2.80 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 12.2.0
(16E277)
2.80 GB
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 12.2.0
(16E277)
2.80 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 12.2.0
(16E277)
2.80 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 12.2.0
(16E277)
2.80 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 12.2.0
(16E277)
2.71 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 12.2.0
(16E277)
2.71 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 12.2.0
(16E277)
2.71 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 12.2.0
(16E277)
2.71 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 12.2.0
(16E277)
2.71 GB
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 12.2.0
(16E277)
2.71 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 12.2.0
(16E277)
2.87 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 12.2.0
(16E277)
2.87 GB