دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 12.4.2 - iOS 12.4.2

دانلود آی او اس 12.4.2 - iOS 12.4.2

دانلود iOS 12.4.2

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
IPhone 6
iPhone7,2
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.96 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 12.4.2
(16G114 )
3.09 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.92 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.92 GB
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.62 GB
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.84 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.84 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.84 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.75 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.75 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.75 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.75 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.75 GB
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 12.4.2
(16G114 )
2.75 GB