دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 12.4.4 - iOS 12.4.4

دانلود آی او اس 12.4.4 - iOS 12.4.4

دانلود iOS 12.4.4

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
IPhone 6
iPhone7,2
iOS 12.4.4
(16G140)
2.83 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 12.4.4
(16G140)
2.95 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 12.4.4
(16G140)
2.81 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 12.4.4
(16G140)
2.81 GB
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 12.4.4
(16G140)
2.61 GB
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 12.4.4
(16G140)
2.74 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 12.4.4
(16G140)
2.74 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 12.4.4
(16G140)
2.74 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 12.4.4
(16G140)
2.75 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 12.4.4
(16G140)
2.75 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 12.4.4
(16G140)
2.75 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 12.4.4
(16G140)
2.75 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 12.4.4
(16G140)
2.75 GB
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 12.4.4
(16G140)
2.75 GB