دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 13.4.0 - iOS 13.4.0

دانلود آی او اس 13.4.0 - iOS 13.4.0

دانلود iOS 13.4.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 11 Pro Max
iPhone12,5
iOS 13.4.0
(17C54)
4.81 GB
IPhone 11 Pro
iPhone12,3
iOS 13.4.0
(17C54)
4.81 GB
iPhone 11
iPhone12,1
iOS 13.4.0
(17C54)
4.31 GB
iPhone XR
iPhone11,8
iOS 13.4.0
(17C54)
4.31 GB
iPhone XS Max (China)
iPhone11,6
iOS 13.4.0
(17C54)
4.81 GB
iPhone XS Max
iPhone11,4
iOS 13.4.0
(17C54)
4.81 GB
iPhone XS
iPhone11,2
iOS 13.4.0
(17C54)
4.81 GB
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 13.4.0
(17C54)
3.94 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 13.4.0
(17C54)
3.94 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 13.4.0
(17C54)
3.95 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 13.4.0
(17C54)
3.95 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 13.4.0
(17C54)
3.78 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 13.4.0
(17C54)
3.78 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 13.4.0
(17C54)
3.95 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 13.4.0
(17C54)
3.95 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 13.4.0
(17C54)
3.78 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 13.4.0
(17C54)
3.78 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 13.4.0
(17C54)
3.46 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 13.4.0
(17C54)
3.67 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 13.4.0
(17D50)
3.50 GB
iPod touch 7
iPod9,1
iOS 13.4.0
(17C54)
3.27 GB
iPad 7 (Cellular)
iPad7.12
iOS 13.4.0
(17C54)
3.50 GB
iPad 7 (WiFi)
iPad7.11
iOS 13.4.0
(17C54)
3.50 GB
iPad Air 3 (Cellular)
iPad11,4
iOS 13.4.0
(17C54)
3.88 GB
iPad Air 3 (WiFi)
iPad11,3
iOS 13.4.0
(17C54)
3.88 GB
iPad Mini 5 (Cellular)
iPad11,2
iOS 13.4.0
(17C54)
3.88 GB
iPad Mini 5 (WiFi)
iPad11,1
iOS 13.4.0
(17C54)
3.88 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,6
iOS 13.4.0
(17C54)
4.10 GB
iPad pro 3 12.9 inch (WiFi)
iPad8,5
iOS 13.4.0
(17C54)
4.10 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,8
iOS 13.4.0
(17C54)
4.10 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular)
iPad8,7
iOS 13.4.0
(17C54)
4.10 GB
iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,2
iOS 13.4.0
(17C54)
4.10 GB
iPad pro 3 11 inch (WiFi)
iPad8,1
iOS 13.4.0
(17C54)
4.10 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,4
iOS 13.4.0
(17C54)
4.10 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular)
iPad8,3
iOS 13.4.0
(17C54)
4.10 GB
iPad 6 (Cellular)
iPad7,6
iOS 13.4.0
(17C54)
3.57 GB
iPad 6 (WiFi)
iPad7,5
iOS 13.4.0
(17C54)
3.57 GB
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 13.4.0
(17C54)
3.69 GB
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 13.4.0
(17C54)
3.69 GB
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 13.4.0
(17C54)
3.69 GB
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 13.4.0
(17C54)
3.69 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 13.4.0
(17C54)
3.57 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 13.4.0
(17C54)
3.57 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 13.4.0
(17C54)
3.46 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 13.4.0
(17C54)
3.46 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 13.4.0
(17C54)
3.47 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 13.4.0
(17C54)
3.47 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 13.4.0
(17C54)
3.47 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 13.4.0
(17C54)
3.47 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 13.4.0
(17C54)
3.53 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 13.4.0
(17C54)
3.53 GB