دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 14.7.1 - iOS 14.7.1

دانلود آی او اس 14.7.1 - iOS 14.7.1

دانلود iOS 14.7.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 12 Pro Max
iPhone13,4
iOS 14.7.1
(18G69)
5.35 GB
iPhone 12 Pro
iPhone13,3
iOS 14.7.1
(18G69)
5.48 GB
iPhone 12
iPhone13,2
iOS 14.7.1
(18G69)
5.48 GB
iPhone 12 Mini
iPhone13,1
iOS 14.7.1
(18G69)
5.31 GB
iPhone SE (2020)
iPhone12,8
iOS 14.7.1
(18G69)
4.96 GB
iPhone 11 Pro Max
iPhone12,5
iOS 14.7.1
(18G69)
6.12 GB
iPhone 11 Pro
iPhone12,3
iOS 14.7.1
(18G69)
6.12 GB
iPhone 11
iPhone12,1
iOS 14.7.1
(18G69)
5.55 GB
iPhone XR
iPhone11,8
iOS 14.7.1
(18G69)
5.55 GB
iPhone XS Max (China)
iPhone11,6
iOS 14.7.1
(18G69)
6.12 GB
iPhone XS Max
iPhone11,4
iOS 14.7.1
(18G69)
6.12 GB
iPhone XS
iPhone11,2
iOS 14.7.1
(18G69)
6.12 GB
iPhone X (Global)
iPhone10,3
iOS 14.7.1
(18G69)
4.86 GB
iPhone X (GSM)
iPhone10,6
iOS 14.7.1
(18G69)
4.86 GB
iPhone 8 Plus (Global)
iPhone10,2
iOS 14.7.1
(18G69)
4.94 GB
iPhone 8 Plus (GSM)
iPhone10,5
iOS 14.7.1
(18G69)
4.94 GB
iPhone 8 (Global)
iPhone10,1
iOS 14.7.1
(18G69)
4.70 GB
iPhone 8 (GSM)
iPhone10,4
iOS 14.7.1
(18G69)
4.70 GB
iPhone 7 Plus (Global)
iPhone9,2
iOS 14.7.1
(18G69)
4.94 GB
iPhone 7 Plus (GSM)
iPhone9,4
iOS 14.7.1
(18G69)
4.94 GB
iPhone 7 (Global)
iPhone9,1
iOS 14.7.1
(18G69)
4.70 GB
iPhone 7 (GSM)
iPhone9,3
iOS 14.7.1
(18G69)
4.70 GB
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 14.7.1
(18G69)
4.38 GB
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 14.7.1
(18G69)
4.61 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 14.7.1
(18G82)
4.34 GB
iPod touch 7
iPod9,1
iOS 14.7.1
(18G69)
4.23 GB
iPad pro 5 12.9 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad13,9
iOS 14.7.1
(18G69)
5.25 GB
iPad pro 5 12.9 inch (WiFi)
iPad13,8
iOS 14.7.1
(18G69)
5.25 GB
iPad pro 5 12.9 inch (Cellular) (1TB)
iPad13,11
iOS 14.7.1
(18G69)
5.25 GB
iPad pro 5 12.9 inch (Cellular)
iPad13,10
iOS 14.7.1
(18G69)
5.25 GB
iPad Pro 11 inch 3 (WiFi) (1TB)
iPad13,5
iOS 14.7.1
(18G69)
5.25 GB
iPad Pro 11 inch 3 (WiFi)
iPad13,4
iOS 14.7.1
(18G69)
5.25 GB
iPad Pro 11 inch 3 (Cellular) (1TB)
iPad13,7
iOS 14.7.1
(18G69)
5.25 GB
iPad Pro 11 inch 3 (Cellular)
iPad13,6
iOS 14.7.1
(18G69)
5.25 GB
iPad 8 (Cellular)
iPad11,7
iOS 14.7.1
(18G69)
4.73 GB
iPad 8 (WiFi)
iPad11,6
iOS 14.7.1
(18G69)
4.73 GB
iPad Air 4 (Cellular)
iPad13,2
iOS 14.7.1
(18G69)
4.71 GB
iPad Air 4 (WiFi)
iPad13,1
iOS 14.7.1
(18G69)
4.71 GB
iPad pro 4 12.9 inch (Cellular)
iPad8.12
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 4 12.9 inch (WiFi)
iPad8.11
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 4 11 inch (Cellular)
iPad8.10
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 4 11 inch (WiFi)
iPad8.9
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad 7 (Cellular)
iPad7.12
iOS 14.7.1
(18G69)
4.35 GB
iPad 7 (WiFi)
iPad7.11
iOS 14.7.1
(18G69)
4.35 GB
iPad Air 3 (Cellular)
iPad11,4
iOS 14.7.1
(18G69)
4.87 GB
iPad Air 3 (WiFi)
iPad11,3
iOS 14.7.1
(18G69)
4.87 GB
iPad Mini 5 (Cellular)
iPad11,2
iOS 14.7.1
(18G69)
4.87 GB
iPad Mini 5 (WiFi)
iPad11,1
iOS 14.7.1
(18G69)
4.87 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,6
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 3 12.9 inch (WiFi)
iPad8,5
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,8
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 3 12.9 inch (Cellular)
iPad8,7
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)
iPad8,2
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 3 11 inch (WiFi)
iPad8,1
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular) (1TB)
iPad8,4
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad pro 3 11 inch (Cellular)
iPad8,3
iOS 14.7.1
(18G69)
5.45 GB
iPad 6 (Cellular)
iPad7,6
iOS 14.7.1
(18G69)
4.41 GB
iPad 6 (WiFi)
iPad7,5
iOS 14.7.1
(18G69)
4.41 GB
iPad pro 10.5 inch (Cellular)
iPad7,4
iOS 14.7.1
(18G69)
4.55 GB
iPad pro 10.5 inch (WiFi)
iPad7,3
iOS 14.7.1
(18G69)
4.55 GB
iPad pro 2 12.9 inch (Cellular)
iPad7,2
iOS 14.7.1
(18G69)
4.55 GB
iPad pro 2 12.9 inch (WiFi)
iPad7,1
iOS 14.7.1
(18G69)
4.55 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 14.7.1
(18G69)
4.42 GB
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 14.7.1
(18G69)
4.42 GB
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 14.7.1
(18G69)
4.29 GB
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 14.7.1
(18G69)
4.29 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 14.7.1
(18G69)
4.25 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 14.7.1
(18G69)
4.25 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 14.7.1
(18G69)
4.25 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 14.7.1
(18G69)
4.25 GB
iPad 5 (Cellular)
iPad6,12
iOS 14.7.1
(18G69)
4.41 GB
iPad 5 (WiFi)
iPad6,11
iOS 14.7.1
(18G69)
4.41 GB