دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 3.0.0 - iOS 3.0.0

دانلود آی او اس 3.0.0 - iOS 3.0.0

دانلود iOS 3.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 3.0.0
(7A341)
297.83 MB
iPhone 3G
iPhone1,2
iOS 3.0.0
(7A341)
230.05 MB
iPhone 2G
iPhone1,1
iOS 3.0.0
(7A341)
229.26 MB