دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 3.0.1 - iOS 3.0.1

دانلود آی او اس 3.0.1 - iOS 3.0.1

دانلود iOS 3.0.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 3.0.1
(7A400)
297.86 MB
iPhone 3G
iPhone1,2
iOS 3.0.1
(7A400)
230.10 MB
iPhone 2G
iPhone1,1
iOS 3.0.1
(7A400)
229.30 MB