دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 3.1.0 - iOS 3.1.0

دانلود آی او اس 3.1.0 - iOS 3.1.0

دانلود iOS 3.1.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 3.1.0
(7C144)
306.14 MB
iPhone 3G
iPhone1,2
iOS 3.1.0
(7C144)
241.62 MB
iPhone 2G
iPhone1,1
iOS 3.1.0
(7C144)
240.84 MB