دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 4.2.1 - iOS 4.2.1

دانلود آی او اس 4.2.1 - iOS 4.2.1

دانلود iOS 4.2.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 3G
iPhone1,2
iOS 4.2.1
(8C148)
322.89 مگابايت
iPod touch 2G
iPod2,1
iOS 4.2.1
(8C148)
346.71 مگابايت
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 4.2.1
(8C148)
624.23 مگابايت
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 4.2.1
(8C148a)
401.32 مگابايت
iPod touch 4
iPod4,1
iOS 4.2.1
(8C148)
608.61 مگابایت
iPod touch 3
iPod3,1
iOS 4.2.1
(8C148)
389.21 مگابایت
iPad 1 (Wi-Fi + 3G)
iPad1,1
iOS 4.2.1
(8C148)
455.30 مگابایت