دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 4.3.0 - iOS 4.3.0

دانلود آی او اس 4.3.0 - iOS 4.3.0

دانلود iOS 4.3.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 4.3.0
(8F190)
669.73 MB
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 4.3.0
(8F190)
423.20 MB
iPod touch 4
iPod4,1
iOS 4.3.0
(8F190)
652.88 مگابایت
iPod touch 3
iPod3,1
iOS 4.3.0
(8F190)
413.09 مگابایت
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 4.3.0
(8F191)
625.62 مگابایت
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 4.3.0
(8F191)
619.29 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 4.3.0
(8F191)
612.08 مگابایت
iPad 1 (Wi-Fi + 3G)
iPad1,1
iOS 4.3.0
(8F190)
596.82 مگابایت