دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 5.0.0 - iOS 5.0.0

دانلود آی او اس 5.0.0 - iOS 5.0.0

دانلود iOS 5.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 5.0.0
(9A334)
796.79 مگابایت
iPhone 4 (CDMA)
iPhone3,3
iOS 5.0.0
(9A334)
781.84 مگابایت
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 5.0.0
(9A334)
774.33 MB
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 5.0.0
(9A334)
668.71 MB
iPod touch 4
iPod4,1
iOS 5.0.0
(9A334)
651.57 مگابایت
iPod touch 3
iPod3,1
iOS 5.0.0
(9A334)
637.23 مگابایت
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 5.0.0
(9A334)
721.31 مگابایت
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 5.0.0
(9A334)
716.05 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 5.0.0
(9A334)
707.14 مگابایت
iPad 1 (Wi-Fi + 3G)
iPad1,1
iOS 5.0.0
(9A334)
700.24 مگابایت