دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 5.0.1 - iOS 5.0.1

دانلود آی او اس 5.0.1 - iOS 5.0.1

دانلود iOS 5.0.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 5.0.1
(9A406)
810.55 مگابایت
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 5.0.1
(9A405)
812.98 مگابایت
iPhone 4 (CDMA)
iPhone3,3
iOS 5.0.1
(9A405)
798.22 مگابایت
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 5.0.1
(9A405)
790.65 MB
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 5.0.1
(9A405)
684.91 MB
iPod touch 4
iPod4,1
iOS 5.0.1
(9A405)
777.74 مگابایت
iPod touch 3
iPod3,1
iOS 5.0.1
(9A405)
653.35 مگابایت
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 5.0.1
(9A405)
737.40 مگابایت
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 5.0.1
(9A405)
732.00 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 5.0.1
(9A405)
723.54 مگابایت
iPad 1 (Wi-Fi + 3G)
iPad1,1
iOS 5.0.1
(9A405)
716.55 مگابایت