دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 5.1.0 - iOS 5.1.0

دانلود آی او اس 5.1.0 - iOS 5.1.0

دانلود iOS 5.1.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 5.1.0
(9B179)
802.95 مگابایت
iPhone 4 (CDMA)
iPhone3,3
iOS 5.1.0
(9B176)
791.35 مگابایت
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 5.1.0
(9B176)
783.54 MB
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 5.1.0
(9A405)
687.03 MB
iPod touch 4
iPod4,1
iOS 5.1.0
(9B176)
750.00 مگابایت
iPod touch 3
iPod3,1
iOS 5.1.0
(9B176)
655.71 مگابایت
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 5.1.0
(9B176)
1.05 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 5.1.0
(9B176)
1.05 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 5.1.0
(9B176)
1.03 GB
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 5.1.0
(9B176)
729.21 مگابایت
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 5.1.0
(9B176)
742.80 مگابایت
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 5.1.0
(9B176)
737.46 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 5.1.0
(9B176)
728.91 مگابایت
iPad 1 (Wi-Fi + 3G)
iPad1,1
iOS 5.1.0
(9B176)
725.96 مگابایت