دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 5.1.1 - iOS 5.1.1

دانلود آی او اس 5.1.1 - iOS 5.1.1

دانلود iOS 5.1.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPod touch 3
iPod3,1
iOS 5.1.1
(9B206)
655.76 مگابایت
iPad 1 (Wi-Fi + 3G)
iPad1,1
iOS 5.1.1
(9B206)
726.05 مگابایت
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 5.1.1
(9B206)
802.77 مگابایت
iPhone 4 (CDMA)
iPhone3,3
iOS 5.1.1
(9B206)
791.29 مگابایت
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 5.1.1
(9B208)
783.51 MB
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 5.1.1
(9B206)
783.39 MB
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 5.1.1
(9B206)
687.02 MB
iPod touch 4
iPod4,1
iOS 5.1.1
(9B206)
749.99 مگابایت
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 5.1.1
(9B206)
1.05 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 5.1.1
(9B206)
1.05 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 5.1.1
(9B206)
1.03 GB
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 5.1.1
(9B206)
729.39 مگابایت
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 5.1.1
(9B206)
742.91 مگابایت
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 5.1.1
(9B206)
737.49 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 5.1.1
(9B206)
728.92 مگابایت