دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 6.0.0 - iOS 6.0.0

دانلود آی او اس 6.0.0 - iOS 6.0.0

دانلود iOS 6.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 6.0.0
(10A405)
983.11 مگابایت
iPhone 5 (GSM)
iPhone5,1
iOS 6.0.0
(10A405)
982.97 مگابایت
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 6.0.0
(10A403)
912.71 مگابایت
iPhone 4 (CDMA)
iPhone3,3
iOS 6.0.0
(10A403)
884.99 مگابایت
iPhone 4 (GSM / 2012)
iPhone3,2
iOS 6.0.0
(10A403)
887.45 مگابایت
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 6.0.0
(10A403)
887.53 MB
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 6.0.0
(10A403)
780.43 MB
iPod touch 5
iPod5,1
iOS 6.0.0
(10A406)
887.25 مگابایت
iPod touch 4
iPod4,1
iOS 6.0.0
(10A403)
839.96 مگابایت
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 6.0.0
(10A407)
1.09 GB
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 6.0.0
(10A403)
1.10 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 6.0.0
(10A403)
1.10 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 6.0.0
(10A403)
1.07 GB
iPad Mini (WiFi)
iPad2,5
iOS 6.0.0
(10A406)
818.95 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 6.0.0
(10A403)
790.63 مگابایت
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 6.0.0
(10A403)
804.70 مگابایت
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 6.0.0
(10A403)
806.72 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 6.0.0
(10A403)
790.80 مگابایت