دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 6.1.0 - iOS 6.1.0

دانلود آی او اس 6.1.0 - iOS 6.1.0

دانلود iOS 6.1.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 6.1.0
(10B143)
989.40 مگابایت
iPhone 5 (GSM)
iPhone5,1
iOS 6.1.0
(10B143)
989.17 مگابایت
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 6.1.0
(10B142)
912.94 مگابایت
iPhone 4 (CDMA)
iPhone3,3
iOS 6.1.0
(10B141)
892.22 مگابایت
iPhone 4 (GSM / 2012)
iPhone3,2
iOS 6.1.0
(10B144)
894.84 مگابایت
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 6.1.0
(10B144)
895.04 مگابايت
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 6.1.0
(10B141)
784.52 مگابايت
iPod touch 5
iPod5,1
iOS 6.1.0
(10B141)
893.18 مگابایت
iPod touch 4
iPod4,1
iOS 6.1.0
(10B144)
847.47 مگابایت
iPad 4 (Global)
iPad3,6
iOS 6.1.0
(10B141)
1.12 گيگابايت
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 6.1.0
(10B141)
1.12 گيگابايت
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 6.1.0
(10B141)
1.09 GB
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 6.1.0
(10B141)
1.10 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 6.1.0
(10B141)
1.10 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 6.1.0
(10B141)
1.07 GB
iPad Mini (Global)
iPad2,7
iOS 6.1.0
(10B141)
857.06 مگابايت
iPad Mini (GSM)
iPad2,6
iOS 6.1.0
(10B141)
857.02 مگابایت
iPad Mini (WiFi)
iPad2,5
iOS 6.1.0
(10B141)
818.67 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 6.1.0
(10B141)
793.52 مگابایت
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 6.1.0
(10B141)
807.75 مگابایت
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 6.1.0
(10B141)
809.69 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 6.1.0
(10B141)
793.89 مگابایت