دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 6.1.3 - iOS 6.1.3

دانلود آی او اس 6.1.3 - iOS 6.1.3

دانلود iOS 6.1.3

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 6.1.3
(10B329)
989.81 مگابایت
iPhone 5 (GSM)
iPhone5,1
iOS 6.1.3
(10B329)
989.48 مگابایت
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 6.1.3
(10B329)
920.31 مگابایت
iPhone 4 (CDMA)
iPhone3,3
iOS 6.1.3
(10B329)
892.69 مگابایت
iPhone 4 (GSM / 2012)
iPhone3,2
iOS 6.1.3
(10B329)
895.13 مگابایت
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 6.1.3
(10B329)
895.40 MB
iPhone 3G s
iPhone2,1
iOS 6.1.3
(10B329)
784.87 MB
iPod touch 5
iPod5,1
iOS 6.1.3
(10B329)
893.48 مگابایت
iPod touch 4
iPod4,1
iOS 6.1.3
(10B329)
847.72 مگابایت
iPad 4 (Global)
iPad3,6
iOS 6.1.3
(10B329)
1.12 GB
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 6.1.3
(10B329)
1.12 GB
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 6.1.3
(10B329)
1.09 GB
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 6.1.3
(10B329)
1.10 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 6.1.3
(10B329)
1.10 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 6.1.3
(10B329)
1.07 GB
iPad Mini (Global)
iPad2,7
iOS 6.1.3
(10B329)
857.37 MB
iPad Mini (GSM)
iPad2,6
iOS 6.1.3
(10B329)
857.29 مگابایت
iPad Mini (WiFi)
iPad2,5
iOS 6.1.3
(10B329)
819.93 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 6.1.3
(10B329)
793.92 مگابایت
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 6.1.3
(10B329)
808.03 مگابایت
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 6.1.3
(10B329)
809.99 مگابایت
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 6.1.3
(10B329)
794.16 مگابایت