دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 7.0.3 - iOS 7.0.3

دانلود آی او اس 7.0.3 - iOS 7.0.3

دانلود iOS 7.0.3

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 7.0.3
(11B511)
1.38 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 7.0.3
(11B511)
1.38 GB
iPhone 5c (Global)
iPhone5,4
iOS 7.0.3
(11B511)
1.24 GB
iPhone 5c (GSM)
iPhone5,3
iOS 7.0.3
(11B511)
1.24 GB
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 7.0.3
(11B511)
1.23 GB
iPhone 5 (GSM)
iPhone5,1
iOS 7.0.3
(11B511)
1.23 GB
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 7.0.3
(11B511)
1.18 GB
iPhone 4 (CDMA)
iPhone3,3
iOS 7.0.3
(11B511)
1.12 GB
iPhone 4 (GSM / 2012)
iPhone3,2
iOS 7.0.3
(11B511)
1.12 GB
iPhone 4 (GSM)
iPhone3,1
iOS 7.0.3
(11B511)
1.12 گيگابايت
iPod touch 5
iPod5,1
iOS 7.0.3
(11B511)
1.16 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 7.0.3
(11B511)
1.52 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 7.0.3
(11B511)
1.46 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 7.0.3
(11B511)
1.52 گيگابايت
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 7.0.3
(11B511)
1.46 گيگابايت
iPad 4 (Global)
iPad3,6
iOS 7.0.3
(11B511)
1.37 گيگابايت
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 7.0.3
(11B554A)
1.37 گيگابايت
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 7.0.3
(11B511)
1.37 گيگابايت
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 7.0.3
(11B511)
1.32 GB
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 7.0.3
(11B511)
1.33 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 7.0.3
(11B511)
1.33 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 7.0.3
(11B511)
1.30 GB
iPad Mini (Global)
iPad2,7
iOS 7.0.3
(11B511)
1.14 گيگابايت
iPad Mini (GSM)
iPad2,6
iOS 7.0.3
(11B511)
1.14 GB
iPad Mini (WiFi)
iPad2,5
iOS 7.0.3
(11B511)
1.11 GB
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 7.0.3
(11B511)
1.04 GB
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 7.0.3
(11B511)
1.05 GB
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 7.0.3
(11B511)
1.06 GB
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 7.0.3
(11B511)
1.04 GB