دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 8.1.3 - iOS 8.1.3

دانلود آی او اس 8.1.3 - iOS 8.1.3

دانلود iOS 8.1.3

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 8.1.3
(12B466)
1.74 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 8.1.3
(12B466)
2.04 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 8.1.3
(12B466)
1.73 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 8.1.3
(12B466)
1.73 GB
iPhone 5c (Global)
iPhone5,4
iOS 8.1.3
(12B466)
1.50 GB
iPhone 5c (GSM)
iPhone5,3
iOS 8.1.3
(12B466)
1.50 GB
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 8.1.3
(12B466)
1.49 GB
iPhone 5 (GSM)
iPhone5,1
iOS 8.1.3
(12B466)
1.49 GB
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 8.1.3
(12B466)
1.45 GB
iPod touch 5
iPod5,1
iOS 8.1.3
(12B466)
1.44 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 8.1.3
(12B466)
1.94 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 8.1.3
(12B466)
1.89 GB
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 8.1.3
(12B466)
1.96 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 8.1.3
(12B466)
1.96 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 8.1.3
(12B466)
1.89 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 8.1.3
(12B466)
1.93 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 8.1.3
(12B466)
1.93 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 8.1.3
(12B466)
1.88 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 8.1.3
(12B466)
1.93 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 8.1.3
(12B466)
1.93 GB
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 8.1.3
(12B466)
1.88 GB
iPad 4 (Global)
iPad3,6
iOS 8.1.3
(12B466)
1.70 GB
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 8.1.3
(12B466)
1.70 GB
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 8.1.3
(12B466)
1.67 GB
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 8.1.3
(12B466)
1.68 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 8.1.3
(12B466)
1.68 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 8.1.3
(12B466)
1.65 GB
iPad Mini (Global)
iPad2,7
iOS 8.1.3
(12B466)
1.45 GB
iPad Mini (GSM)
iPad2,6
iOS 8.1.3
(12B466)
1.45 GB
iPad Mini (WiFi)
iPad2,5
iOS 8.1.3
(12B466)
1.41 GB
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 8.1.3
(12B466)
1.30 GB
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 8.1.3
(12B466)
1.32 GB
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 8.1.3
(12B466)
1.32 GB
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 8.1.3
(12B466)
1.30 GB