دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 9.0.2 - iOS 9.0.2

دانلود آی او اس 9.0.2 - iOS 9.0.2

دانلود iOS 9.0.2

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 9.0.2
(13A452)
2.20 GB
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.99 GB
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 9.0.2
(13A452)
1.83 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 9.0.2
(13A452)
2.03 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 9.0.2
(13A452)
1.80 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.80 GB
iPhone 5c (Global)
iPhone5,4
iOS 9.0.2
(13A452)
1.55 GB
iPhone 5c (GSM)
iPhone5,3
iOS 9.0.2
(13A452)
1.55 GB
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 9.0.2
(13A452)
1.54 GB
iPhone 5 (GSM)
iPhone5,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.54 GB
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.47 GB
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.70 GB
iPod touch 5
iPod5,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.46 GB
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 9.0.2
(13A452)
1.88 GB
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 9.0.2
(13A452)
1.83 GB
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 9.0.2
(13A452)
1.88 GB
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.83 GB
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 9.0.2
(13A452)
1.87 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 9.0.2
(13A452)
1.87 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 9.0.2
(13A452)
1.83 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 9.0.2
(13A452)
1.87 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 9.0.2
(13A452)
1.87 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 9.0.2
(13A452)
1.82 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 9.0.2
(13A452)
1.87 GB
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 9.0.2
(13A452)
1.87 GB
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.82 GB
iPad 4 (Global)
iPad3,6
iOS 9.0.2
(13A452)
1.61 GB
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 9.0.2
(13A452)
1.61 GB
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 9.0.2
(13A452)
1.58 GB
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 9.0.2
(13A452)
1.59 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 9.0.2
(13A452)
1.59 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.56 GB
iPad Mini (Global)
iPad2,7
iOS 9.0.2
(13A452)
1.45 GB
iPad Mini (GSM)
iPad2,6
iOS 9.0.2
(13A452)
1.45 GB
iPad Mini (WiFi)
iPad2,5
iOS 9.0.2
(13A452)
1.41 GB
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 9.0.2
(13A452)
1.30 GB
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 9.0.2
(13A452)
1.31 GB
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 9.0.2
(13A452)
1.31 GB
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 9.0.2
(13A452)
1.30 GB