دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 9.3.2 - iOS 9.3.2

دانلود آی او اس 9.3.2 - iOS 9.3.2

دانلود iOS 9.3.2

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone SE
iPhone8,4
iOS 9.3.2
(13F69)
1.96 گيگابايت
iPhone 6s Plus
iPhone8,2
iOS 9.3.2
(13F69)
2.27 گيگابايت
iPhone 6s
iPhone8,1
iOS 9.3.2
(13F69)
2.04 GB
iPhone 6
iPhone7,2
iOS 9.3.2
(13F69)
1.87 GB
iPhone 6 Plus
iPhone7,1
iOS 9.3.2
(13F69)
2.08 GB
iPhone 5s (Global)
iPhone6,2
iOS 9.3.2
(13F69)
1.84 GB
iPhone 5s (GSM)
iPhone6,1
iOS 9.3.2
(13F69)
1.84 GB
iPhone 5c (Global)
iPhone5,4
iOS 9.3.2
(13F69)
1.58 GB
iPhone 5c (GSM)
iPhone5,3
iOS 9.3.2
(13F69)
1.59 GB
iPhone 5 (Global)
iPhone5,2
iOS 9.3.2
(13F69)
1.58 GB
iPhone 5 (GSM)
iPhone5,1
iOS 9.3.2
(13F69)
1.58 GB
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 9.3.2
(13F69)
1.50 GB
iPod touch 6
iPod7,1
iOS 9.3.2
(13F69)
1.75 GB
iPod touch 5
iPod5,1
iOS 9.3.2
(13F69)
1.49 GB
iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
iPad6,8
iOS 9.3.2
(13F69)
2.03 گيگابايت
iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
iPad6,7
iOS 9.3.2
(13F69)
1.98 گيگابايت
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 9.3.2
(13F72)
1.93 گيگابايت
iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
iPad6,4
iOS 9.3.2
(13F69)
1.93 گيگابايت
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 9.3.2
(13F72)
1.87 گيگابايت
iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
iPad6,3
iOS 9.3.2
(13F69)
1.87 گيگابايت
iPad Air 2 (Cellular)
iPad5,4
iOS 9.3.2
(13F69)
1.89 گيگابايت
iPad Air 2 (WiFi)
iPad5,3
iOS 9.3.2
(13F69)
1.83 گيگابايت
iPad Mini 4 (Cellular)
iPad5,2
iOS 9.3.2
(13F69)
1.89 گيگابايت
iPad Mini 4 (WiFi)
iPad5,1
iOS 9.3.2
(13F69)
1.84 گيگابايت
iPad Mini 3 (China)
iPad4,9
iOS 9.3.2
(13F69)
1.88 GB
iPad Mini 3 (Cellular)
iPad4,8
iOS 9.3.2
(13F69)
1.88 GB
iPad Mini 3 (WiFi)
iPad4,7
iOS 9.3.2
(13F69)
1.83 GB
iPad Mini 2 (China)
iPad4,6
iOS 9.3.2
(13F69)
1.87 GB
iPad Mini 2 (Cellular)
iPad4,5
iOS 9.3.2
(13F69)
1.87 GB
iPad Mini 2 (WiFi)
iPad4,4
iOS 9.3.2
(13F69)
1.82 GB
iPad Air (China)
iPad4,3
iOS 9.3.2
(13F69)
1.87 گيگابايت
iPad Air (Cellular)
iPad4,2
iOS 9.3.2
(13F69)
1.87 گيگابايت
iPad Air (WiFi)
iPad4,1
iOS 9.3.2
(13F69)
1.82 گيگابايت
iPad 4 (Global)
iPad3,6
iOS 9.3.2
(13F69)
1.61 گيگابايت
iPad 4 (GSM)
iPad3,5
iOS 9.3.2
(13F69)
1.61 گيگابايت
iPad 4 (WiFi)
iPad3,4
iOS 9.3.2
(13F69)
1.57 GB
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 9.3.2
(13F69)
1.58 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 9.3.2
(13F69)
1.58 GB
iPad 3 (Wi-Fi)
iPad3,1
iOS 9.3.2
(13F69)
1.55 GB
iPad Mini (Global)
iPad2,7
iOS 9.3.2
(13F69)
1.46 گيگابايت
iPad Mini (GSM)
iPad2,6
iOS 9.3.2
(13F69)
1.46 GB
iPad Mini (WiFi)
iPad2,5
iOS 9.3.2
(13F69)
1.43 GB
iPad 2 (Wi-Fi / 2012)
iPad2,4
iOS 9.3.2
(13F69)
1.32 GB
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 9.3.2
(13F69)
1.33 GB
iPad 2 (GSM)
iPad2,2
iOS 9.3.2
(13F69)
1.33 GB
iPad 2 (Wi-Fi)
iPad2,1
iOS 9.3.2
(13F69)
1.32 GB