دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس 9.3.6 - iOS 9.3.6

دانلود آی او اس 9.3.6 - iOS 9.3.6

دانلود iOS 9.3.6

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
iPhone 4s
iPhone4,1
iOS 9.3.6
(13G37)
1.50 GB
iPad 3 (GSM)
iPad3,3
iOS 9.3.6
(13G37)
1.58 GB
iPad 3 (CDMA)
iPad3,2
iOS 9.3.6
(13G37)
1.58 GB
iPad Mini (Global)
iPad2,7
iOS 9.3.6
(13G37)
1.46 GB
iPad Mini (GSM)
iPad2,6
iOS 9.3.6
(13G37)
1.46 GB
iPad 2 (CDMA)
iPad2,3
iOS 9.3.6
(13G37)
1.33 GB