دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس اپل تی وی ۲ - iOS Apple TV 2

دانلود نسخه نهایی آی او اس اپل تی وی ۲ - iOS Apple TV 2

AppleTV2,1 Firmware Download , دانلود فریمور AppleTV2,1

A1378 Firmware Download , دانلود فریمور A1378


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس TvOS6.2.1
(11D258)
1393/06/26 669.18 مگابایت
آی او اس TvOS6.2.0
(11D257C)
1393/04/09 666.05 مگابایت
آی او اس TvOS6.1.1
(11D201C)
1393/02/02 665.95 مگابایت
آی او اس TvOS6.1.0
(11D169B)
1392/12/19 665.89 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.2
(11B651)
1392/12/02 662.03 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.2
(11B554A)
1392/08/24 661.89 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.1
(11B511B)
1392/08/02 662.07 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.0
(11A502)
1392/07/02 661.89 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.0
(11A470E)
1392/06/29 661.91 مگابایت
آی او اس TvOS5.3.0
(10B809)
1392/03/24 561.12 مگابایت
آی او اس TvOS5.2.1
(10B329A)
1391/12/23 561.60 مگابایت
آی او اس TvOS5.2.0
(10B144B)
1391/11/06 561.55 مگابایت
آی او اس TvOS5.1.1
(10A831)
1391/09/06 557.63 مگابایت
آی او اس TvOS5.1.0
(10A406E)
1391/06/31 558.30 مگابایت
آی او اس TvOS5.0.2
(9B830)
1391/03/15 486.90 مگابایت
آی او اس TvOS5.0.0
(9B206F)
1391/02/21 487.22 مگابایت
آی او اس TvOS5.0.0
(9B179B)
1390/12/10 487.33 مگابایت
آی او اس TvOS4.4.4
(9A406A)
1390/09/23 377.91 مگابایت
آی او اس TvOS4.4.3
(9A405l)
1390/08/25 377.90 مگابایت
آی او اس TvOS4.4.2
(9A336a)
1390/08/02 377.01 مگابایت
آی او اس TvOS4.4.1
(9A335a)
1390/07/26 377.05 مگابایت
آی او اس TvOS4.0.0
(9A334v)
1390/07/19 376.99 مگابایت
آی او اس TvOS4.3.0
(8F455)
1390/05/06 319.76 مگابایت
آی او اس TvOS4.3.0
(8F305)
1390/02/20 318.75 مگابایت
آی او اس TvOS4.3.0
(8F202)
1390/01/02 318.79 مگابایت
آی او اس TvOS4.3.0
(8F191m)
1389/12/16 317.06 مگابایت
آی او اس TvOS4.2.1
(8C154)
1389/09/22 267.01 مگابایت
آی او اس TvOS4.2.0
(8C150)
1389/08/28 267.07 مگابایت
آی او اس TvOS4.1.0
(8M89)
1389/07/05 242.00 مگابایت