دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس اپل تی وی ۳ (۲۰۱۳) - iOS Apple TV 3 (2013)

دانلود نسخه نهایی آی او اس اپل تی وی ۳ (۲۰۱۳) - iOS Apple TV 3 (2013)

AppleTV3,2 Firmware Download , دانلود فریمور AppleTV3,2

A1469 Firmware Download , دانلود فریمور A1469


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس TvOS8.4.6
(12H923)
1400/02/06 975 MB
آی او اس TvOS8.4.2
(12H606)
1395/09/22 876.02 مگابایت
آی او اس TvOS8.4.1
(12H523)
1394/12/06 875.40 مگابایت
آی او اس TvOS7.1.0
(12F69)
1394/01/19 874.13 مگابایت
آی او اس TvOS7.1.0
(12D508)
1393/12/18 874.05 مگابایت
آی او اس TvOS7.0.2
(12B466)
1393/11/07 911.11 مگابایت
آی او اس TvOS7.0.2
(12B435)
1393/08/26 910.97 مگابایت
آی او اس TvOS7.0.1
(12B410A)
1393/07/28 936.78 مگابایت
آی او اس TvOS7.0.0
(12A365B)
1393/06/26 906.00 مگابایت
آی او اس TvOS6.2.0
(11D257C)
1393/04/09 733.12 مگابایت
آی او اس TvOS6.1.1
(11D201C)
1393/02/02 732.84 مگابایت
آی او اس TvOS6.1.0
(11D169B)
1392/12/19 732.83 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.2
(11B651)
1392/12/02 728.59 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.2
(11B554A)
1392/08/24 728.59 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.1
(11B511B)
1392/08/02 728.91 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.0
(11A502)
1392/07/02 728.60 مگابایت
آی او اس TvOS6.0.0
(11A470E)
1392/06/29 728.62 مگابایت
آی او اس TvOS5.3.0
(10B809)
1392/03/24 625.32 مگابایت
آی او اس TvOS5.2.1
(10B329A)
1391/12/23 625.81 مگابایت
آی او اس TvOS5.2.0
(10B144B)
1391/11/06 625.67 مگابایت