دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس اپل تی وی ۴ - iOS Apple TV 4 (2015)

دانلود نسخه نهایی آی او اس اپل تی وی ۴ - iOS Apple TV 4 (2015)

AppleTV5,3 Firmware Download , دانلود فریمور AppleTV5,3

A1625 Firmware Download , دانلود فریمور A1625


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس TvOS14.6.0
(18L569)
1400/03/03 2.76 GB
آی او اس TvOS14.5.0
(18L204)
1400/06/02 2.76 GB
آی او اس TvOS14.4.0
(18K802 )
1399/11/07 2.64 GB
آی او اس TvOS14.2.0
(18K57)
1399/08/15 2.53 GB
آی او اس TvOS14.0.1
(18J400)
1399/07/03 2.47 GB
آی او اس TvOS14.0.0
(18J386)
1399/06/26 2.47 GB
آی او اس TvOS13.5.0
(17L562)
1399/02/31 2.11 GB
آی او اس TvOS13.4.0
(17K795)
1399/01/05 2.11 GB
آی او اس TvOS13.3.1
(17K795)
1398/11/08 2.10 GB
آی او اس TvOS13.3.0
(17K449)
1398/09/19 2.09 GB
آی او اس TvOS13.2.0
(17K82)
1398/08/06 2.09 GB
آی او اس TvOS13.0.0
(17J586)
1398/06/29 2.07 GB
آی او اس TvOS12.4.1
(16M568 )
1398/06/05 1.76 GB
آی او اس TvOS12.4.0
(16M568 )
1398/05/01 1.76 GB
آی او اس TvOS12.3.0
(16M153 )
1398/02/23 1.76 GB
آی او اس TvOS12.2.1
(16K45)
1398/01/21 1.76 GB
آی او اس TvOS12.2.0
(16L226 )
1398/01/05 1.76 GB
آی او اس TvOS12.1.1
(16K45 )
1397/09/14 1.76 GB
آی او اس TvOS12.1.0
(16J602 )
1397/08/08 1.82 GB
آی او اس TvOS12.0.1
(16J380)
1397/07/16 1.82 GB
آی او اس TvOS12.0.0
(16J364 )
1397/06/26 1.82 GB
آی او اس TvOS11.4.1
(15M73 )
1397/04/18 1.63 GB
آی او اس TvOS11.4.0
(15L577 )
1397/03/08 1.63 GB
آی او اس TvOS11.3.0
(15L211)
1397/01/09 1.56 GB
آی او اس TvOS11.2.6
(15K60)
1396/11/30 1.52 GB
آی او اس TvOS11.2.5
(15K552)
1396/11/04 1.52 GB
آی او اس TvOS11.2.1
(15K152)
1396/09/22 1.58 GB
آی او اس TvOS11.2.0
(15K106)
1396/09/13 1.58 GB
آی او اس TvOS11.1.0
(15J582)
1396/08/09 1.50 GB
آی او اس TvOS11.0.0
(15J381)
1396/06/28 1.50 GB
آی او اس TvOS10.2.2
(14W756)
1396/04/26 1.28 GB
آی او اس TvOS10.2.1
(14W585a)
1396/02/24 1.28 GB
آی او اس TvOS10.2.0
(14W265)
1396/01/07 1.28 GB
آی او اس TvOS10.1.1
(14D27)
1395/11/03 1.25 GB
آی او اس TvOS10.1.0
(14U593)
1395/09/22 1.26 GB
آی او اس TvOS10.0.1
(14U100)
1395/08/24 1.24 GB
آی او اس TvOS10.0.0
(14T330)
1395/06/23 1.23 GB
آی او اس TvOS9.2.2
(13Y825)
1395/04/28 1.06 GB
آی او اس TvOS9.2.1
(13Y772)
1395/02/27 1.06 GB
آی او اس TvOS9.2.0
(13Y234)
1395/01/02 1.06 GB
آی او اس TvOS9.1.1
(13U717)
1394/11/05 930.47 مگابایت
آی او اس TvOS9.1.0
(13U85)
1394/09/17 924.89 مگابایت
آی او اس TvOS9.0.1
(13T402)
1394/08/18 921.88 مگابایت
آی او اس TvOS9.0.0
(13T396)
1394/08/07 921.74 مگابایت