دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس هوم پاد مینی - iOS HomePod mini

دانلود نسخه نهایی آی او اس هوم پاد مینی - iOS HomePod mini

AudioAccessory5,1 Firmware Download , دانلود فریمور AudioAccessory5,1

Firmware Download , دانلود فریمور


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس AudioOS15.4.1
(19L452)
1401/01/11 2.47 GB
آی او اس AudioOS15.4.1
(19L452)
1401/01/11 2.47 GB
آی او اس AudioOS15.4.1
(19L452)
1401/01/11 2.47 GB
آی او اس AudioOS14.5
(18K802 )
1400/06/02 2.12 GB
آی او اس AudioOS14.5
(18L203 )
1400/06/02 2.12 GB
آی او اس audioOS14.2.0
(18K60)
1399/08/15 2.10 GB