دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس AudioOS15.4.1 - AudioOS 15.4.1

دانلود آی او اس AudioOS15.4.1 - AudioOS 15.4.1

دانلود AudioOS 15.4.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
HomePod mini
AudioAccessory5,1
AudioOS 15.4.1
(19L452)
2.47 GB
HomePod mini
AudioAccessory5,1
AudioOS 15.4.1
(19L452)
2.47 GB
HomePod mini
AudioAccessory5,1
AudioOS 15.4.1
(19L452)
2.47 GB