دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS11.1.0 - TvOS 11.1.0

دانلود آی او اس TvOS11.1.0 - TvOS 11.1.0

دانلود TvOS 11.1.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 11.1.0
(15J582)
1.50 GB