دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS12.0.1 - TvOS 12.0.1

دانلود آی او اس TvOS12.0.1 - TvOS 12.0.1

دانلود TvOS 12.0.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 12.0.1
(16J380)
1.82 GB