دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS13.2.0 - TvOS 13.2.0

دانلود آی او اس TvOS13.2.0 - TvOS 13.2.0

دانلود TvOS 13.2.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 13.2.0
(17K82)
2.09 GB