دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS14.0.0 - TvOS 14.0.0

دانلود آی او اس TvOS14.0.0 - TvOS 14.0.0

دانلود TvOS 14.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 14.0.0
(18J386)
2.47 GB