دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS14.0.1 - TvOS 14.0.1

دانلود آی او اس TvOS14.0.1 - TvOS 14.0.1

دانلود TvOS 14.0.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 14.0.1
(18J400)
2.47 GB