دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS14.4.0 - TvOS 14.4.0

دانلود آی او اس TvOS14.4.0 - TvOS 14.4.0

دانلود TvOS 14.4.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 14.4.0
(18K802 )
2.64 GB