دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS14.5.0 - TvOS 14.5

دانلود آی او اس TvOS14.5.0 - TvOS 14.5

دانلود TvOS 14.5

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 14.5
(18L204)
2.76 GB