دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS15.4.0 - TvOS 15.4

دانلود آی او اس TvOS15.4.0 - TvOS 15.4

دانلود TvOS 15.4

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 15.4
(19L440)
3.15 GB