دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS15.4.1 - TvOS 15.4.1

دانلود آی او اس TvOS15.4.1 - TvOS 15.4.1

دانلود TvOS 15.4.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 15.4.1
(19L452)
3.15 GB