دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS15.5.0 - TvOS 15.5.0

دانلود آی او اس TvOS15.5.0 - TvOS 15.5.0

دانلود TvOS 15.5.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 15.5.0
(19L570)
3.15 GB