دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS15.6.0 - TvOS 15.6.0

دانلود آی او اس TvOS15.6.0 - TvOS 15.6.0

دانلود TvOS 15.6.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 15.6.0
(19M65)
3.15 GB