دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس TvOS9.2.1 - TvOS 9.2.1

دانلود آی او اس TvOS9.2.1 - TvOS 9.2.1

دانلود TvOS 9.2.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 9.2.1
(13Y772)
1.06 GB