دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس audioOS14.2.0 - audioOS 14.2.0

دانلود آی او اس audioOS14.2.0 - audioOS 14.2.0

دانلود audioOS 14.2.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
HomePod mini
AudioAccessory5,1
audioOS 14.2.0
(18K60)
2.10 GB