دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد ۱ (WiFi) - iOS iPad 1 (Wi-Fi + 3G)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد ۱ (WiFi) - iOS iPad 1 (Wi-Fi + 3G)

iPad1,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPad1,1

A1337, A1219 Firmware Download , دانلود فریمور A1337, A1219


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 5.1.1
(9B206)
1391/02/08 726.05 مگابایت
آی او اس 5.1.0
(9B176)
1390/12/10 725.96 مگابایت
آی او اس 5.0.1
(9A405)
1390/08/17 716.55 مگابایت
آی او اس 5.0.0
(9A334)
1390/05/17 700.24 مگابایت
آی او اس 4.3.5
(8L1)
1390/04/30 593.42 مگابایت
آی او اس 4.3.4
(8K2)
1390/04/23 593.45 مگابایت
آی او اس 4.3.3
(8J3)
1390/02/12 593.23 مگابایت
آی او اس 4.3.2
(8H7)
1390/01/23 593.32 مگابایت
آی او اس 4.3.1
(8G4)
1390/01/04 592.96 مگابایت
آی او اس 4.3.0
(8F190)
1389/12/12 596.82 مگابایت
آی او اس 4.2.1
(8C148)
1389/08/27 455.30 مگابایت
آی او اس 3.2.2
(7B500)
1389/05/18 456.81 مگابایت
آی او اس 3.2.1
(7B405)
1389/04/18 456.82 مگابایت
آی او اس 3.2.0
(7B367)
1389/01/09 456.77 مگابایت