دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد مینی 5 - iOS iPad Mini 5 (WiFi)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد مینی 5 - iOS iPad Mini 5 (WiFi)

iPad11,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPad11,1

A2133 Firmware Download , دانلود فریمور A2133


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.0.1
(18A393)
1399/07/03 4.54 GB
آی او اس 14.0.0
(18A373)
-182800 4.53 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
-182816 3.91 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 3.98 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
-182862 3.98 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
-182906 3.88 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
-182925 3.88 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 3.84 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 3.88 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 3.77 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 3.78 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 3.76 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 3.76 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 3.73 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.73 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.73 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.73 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 3.06 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 3.08 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 3.06 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 3.05 GB